Martine Gründemann

Directeur Ontwikkeling Zadelhoff

Vanaf begin 2020 is Martine betrokken bij de grootscheepse renovatie van het Centrum voor Zorg en de omvangrijke stedenbouwkundige nieuwbouw ontwikkeling van het omliggende terrein. Sinds begin 2021 is zij in haar rol als directeur ontwikkeling verantwoordelijk voor alle ontwikkelactiviteiten van Zadelhoff. Ook is zij lid van de RvC van woningcorporatie WonenBreburg. Met het behoud van de maatschappelijke functie van het voormalige Slotervaart blijft de eerste en anderhalvelijns zorg voor de buurt behouden. Samen met een enthousiast team werkt ze aan een nieuw stuk stad in Nieuw West, onder andere door het toevoegen van broodnodige betaalbare woningen.

Martine woont met haar gezin met veel plezier in Amsterdam.